Ydelser

Incitares ydelser er et udtryk for medarbejderens redskabskasse. I forhold til hvert projekt går vi i dialog med kunden, forsøger at forstå kundens behov og skræddersyr løsninger i dialog med kunden og med udgangspunkt i konsulenternes redskabskasse. 

Nedenfor er en introduktion til redskabskassen, hvor ydelserne er beskrevet afgrænset fra hinanden. I praksis ser vi dog ydelserne som komplementære og indbyrdes tæt forbundne.

 

Ledelsesudvikling

Vi undersøger organisationers ledelseskapacitet og ledelsesudviklingsbehov samt udarbejder udviklingsplaner. I udviklingsprocesssen giver vi individuel og kollektiv støtte til ledere, og vi sikrer opfølgning og monitorering af resultater.

 

Styring

Vi optimerer og sikrer sammenhæng i offentlige organisationers grundlag (organisation og ressourcer), serviceniveau, visitation og opfølgningssystemer. 

 

Strategi- og politikudvikling

I rollen som proceskonsulenter faciliterer vi strategi- og politikudviklingsprocesser samt sikrer planernes operationalisering og implementering. Udviklingsprocesser gennemføres på baggrund af forudgående strategisk analyse.

 

Organisationsudvikling

Vi gennemfører organisationsanalyser, formidler resultater i tekst og tale samt kommer med anbefalinger til fremtidigt organsationsdesign.

 

Effektivisering

Vi kortlægger effektiviseringspotentialer og udmønter potentialer i samarbejde med ledelse og medarbejdere. Vi arbejder også med effektivisering qua løbende forbedringer.  

 

Arbejdsmiljø

Belysning af arbejdsmiljø gennem nøgletal for produktion og trivsel samt udvikling af arbejdsmiljø med mål, indsats, proces og dokumentation af resultater.

 

Tilfredshedsmålinger

Vi måler og dokumenterer tilfredshed blandt borgere, brugere, kunder og/eller medarbejdere. Sammen med ledelsen konsekvensvurderes resultaterne. 

 

Effektmåling

På primært det sociale område bistår vi offentlige organisationer, når effekter af sociale indsatser skal dokumenteres.   

 

Evaluering

Vi er eksterne evaluatorer på offentlige programmer, og vi evaluerer egen praksis og opnåede resultater.  

 

Udvikling af ydelser og service

Vi kvalitetsudvikler eksisterende ydelser og indgår i udviklingen af nye ydelser.