Alle har en mission ...

Incitares er at bidrage til udviklingen af en effektiv offentlig sektor.

Vores bidrag baseres på indsigt i og forståelse af de offentlige virksomheder samt markante konsulentkompetencer på områderne strategi, organisation og ledelse. 

Nye  udfordringer på voksenspecialområdet

Mange kommuner er kommet langt med arbejdet på det specialiserede socialområde for voksne – der er kommet styr på budgetterne. Nu er tiden kommet til at rette fokus på de områder, hvor der stadigvæk er forbedringsmuligheder.

Se Incitares bud på hvor det rykker lige nu.

Screeningsredskab som grundlag for styring og dialog på børne- og ungeområdet

Incitare A/S har i samarbejde med en række kommuner udviklet et redskab, der skaber bedre sammenhæng barnets og familiens behov for støtte og myndighedens/ kommunens tildeling af ydelser. Derved opnås en bedre styring af familieområdets ressourcer.

Screeningsredskabet sikrer, at man anlægger en helhedsbetragtning i vurdering af ressourcer og problemer hos børn og familier.

Læs mere

 

webbureau: infoserv - cms: Aviva CMS